Danh sách Cập nhật

PTV: Thông tin phiên bản cập nhật 3555 và các hệ thống chuẩn bị áp dụng kenj
 • Nổi bật
PTV: Thông tin phiên bản cập nhật 3555 và các hệ thống chuẩn bị áp dụng
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Ra mắt New Class: Khám phá Nữ Võ Sĩ La Tinh Martial Artist kenj
 • Nổi bật
Ra mắt New Class: Khám phá Nữ Võ Sĩ La Tinh Martial Artist
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
29
Cập nhật
Merry Chirstmas & Happy New Year 2022 !!! kenj
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV: Phiên bản cập nhật 3515 và thông tin về PK PVP - Đảo Bless. kenj
 • Nổi bật
PTV: Phiên bản cập nhật 3515 và thông tin về PK PVP - Đảo Bless.
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đảo Bless sẽ được tổ chức lại 20h00 hôm nay 30/11/2021 kenj
 • Nổi bật
Đảo Bless sẽ được tổ chức lại 20h00 hôm nay 30/11/2021
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
PTV xin khai Mở lại hệ thống: giao dịch ecoin & Danh hiệu PTV (Gift eCoin) kenj
 • Nổi bật
PTV xin khai Mở lại hệ thống: giao dịch ecoin & Danh hiệu PTV (Gift eCoin)
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đảo Bless: Phiên bản công thành chiến và thông tin phiên bản 3398 kenj
 • Nổi bật
Đảo Bless: Phiên bản công thành chiến và thông tin phiên bản 3398
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đảo Bless: Cuộc chiến không có hồi kết kenj
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Mini Events: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021 kenj
 • Nổi bật
Mini Events: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2021
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3490 kenj
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3489 kenj
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
#PTV: Phiên bản cập nhật 3488 kenj
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Thực đơn Sự kiện tháng 10 "Mỏ đá Pha Lê" kenj
 • Nổi bật
Thực đơn Sự kiện tháng 10 "Mỏ đá Pha Lê"
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bảo dưỡng hệ thống Network dải máy chủ PTV có địa chỉ IP: 103.139.103.XXX kenj
 • Nổi bật
Bảo dưỡng hệ thống Network dải máy chủ PTV có địa chỉ IP: 103.139.103.XXX
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản 3472 mở rộng XP Map Newbie & mở khóa Respec 1 số vật phẩm bị khóa kenj
 • Nổi bật
Phiên bản 3472 mở rộng XP Map Newbie & mở khóa Respec 1 số vật phẩm bị khóa
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Sự kiện: Aging [1] Giá 6879k tất cả mặt hàng kenj
 • Nổi bật
Sự kiện: Aging [1] Giá 6879k tất cả mặt hàng
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Sự kiện Tìm kiếm Chúa Tể Băng Giá: Crystal Wrath && Hiệp Sĩ Elliot Đảo Bless kenj
 • Nổi bật
Sự kiện Tìm kiếm Chúa Tể Băng Giá: Crystal Wrath && Hiệp Sĩ Elliot Đảo Bless
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản sự kiện 02-09 && Newbie 3462 kenj
 • Nổi bật
Phiên bản sự kiện 02-09 && Newbie 3462
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phiên bản 3461 - Sự kiện hỗ trợ Newbie kenj
 • Nổi bật
Cập nhật phiên bản 3461 - Sự kiện hỗ trợ Newbie
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phần mềm Auto Game PTV PRO kenj
 • Nổi bật
Phần mềm Auto Game PTV PRO
0.00 star(s) 0 đánh giá
Tải về
106
Cập nhật
Top